Disclaimer

JVE Jaco Vuurwerkevenementen Ede en Handelsonderneming Jaco (Jacovuurwerk) behouden zich het recht voor zich te herroepen op vastgestelde prijzen op de afgebeelde danwel de op het internet gepubliceerde prijslijst. Bij afwijkende prijzen tussen onze website en de prijslijst gaan deze van de prijslijst voor.

JVE Jaco Vuurwerkevenementen Ede en Handelsonderneming Jaco garanderen u zorgvuldig en discreet om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden enkel gebruikt ter afhandeling van uw (online) vuurwerkbestelling en het toezenden van de vuurwerkmailing éénmaal per jaar. Op uw verzoek zal deze mailing niet aan u worden verzonden.

U mag van ons verwachten dat wij ons aan de wettelijke voorschriften houden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wij stellen uw persoonlijke gegevens NIET ter beschikking aan derden!